Categorieën
Duurzaam NLontwikkeld Home sociale economie

De uitdaging: Vertrouwen in ons

 

De uitdaging: Vertrouwen in ons

 

Vertrouwen in ons is wel eens moeilijk of onduidelijk in deze wereld. Er zijn van die momenten in het leven dat je terug moet naar de basis. Wij leven in een maatschappij die nooit stilstaat en 24/7 door draaft. Maar wat is de waarde en winst van altijd maar doordraven?

Wij en zij je ontkomt er niet aan om steeds weer met de kloof geconfronteerd te worden. De media staat er bol van en de sociaal media doet ook goed mee, hoe is dat in jouw werk en sociale omgeving.

Categorieën
Duurzaam NLontwikkeld Home

De wetenschap van Communicatie.

 

De wetenschap van Communicatie

Het is bij voetbal zo heerlijk duidelijk 2 keer 11 mensen rennen achter een bal en na 2 keer 45 minuten is het spel afgelopen. Meestal wint de beste soms blijft het onbeslist. Zelfs professionele coaches als Cruijff en van Gaal waren niet altijd succesvol vanuit hun kennis, ervaring. Maar wie durft te beweren dat voetbal wetenschap is?

Sinds 2008 draait de wereldeconomie minder en wordt frequent raad gevraagd bij mensen die het wel weten.

Als er iets duidelijk is geworden dan is het wel dat deze deskundigen konden vertellen wat er het laatste jaar was gebeurd maar dat hun voorspellingen voor het komende jaar op termijn volledige onzin bleken te zijn.

Categorieën
Duurzaam Gezonde Voeding NLontwikkeld Home

Joel Salatin voedsel uit een duurzaam agro-ecosysteem

 

 

Joel Salatin is een Boer, Schrijver en Ontwikkelaar in Amerika. Zijn boerderij is een agro-ecosysteem waarvan de uiteenlopende, levende onderdelen dankzij slim ontwerp efficiënt op elkaar aansluiten, en samen een vitaal, veerkrachtig en productief organisch geheel vormen. Ook te lezen via the milkstory

 

De discussie rondom koeien en de invloed op de klimaatverandering is actueler dan ooit tevoren. Het is daarom goed om een stap terug te zetten, om zo van een afstand de relatie tussen plant en planteneter in een historische context te kunnen bekijken.

Gras zet op een hele efficiënte manier zonne-energie om in biomassa. Gras en ander veevoer groeit, net als veel andere planten, in een S-curve. Na ontkiemen en nadat het gras is gemaaid of begraasd is door een koe, groeit het langzamer. Vervolgens versnelt de groei weer, waarna de plant of grasspriet afsterven.

Categorieën
Duurzaam NLontwikkeld Home sociale economie

Meer samenwerking door social media gebruik

 

 

social media is een niet meer weg te denken factor in ons dagelijks leven. Facebook, Pinterest, Twitter en zo zijn er steeds meer. Voor velen is het gewoon een leuke manier om hun sociale leven uit te breiden, maar er zit beweging in. Ook het bedrijfsleven  heeft de social media ontdekt als verdienmodel. Omzet genereren, reclame maken en hun merk profileren alles is mogelijk tegenwoordig.

Daarnaast is er nog een groep mensen/ondernemers die vanuit idealistische uitgangspunten gestart zijn met een bedrijf/ website of blog.

Categorieën
Duurzaam NLontwikkeld Home sociale economie

Michel Bauwens: naar een Open Source circulaire economie

 

 

De site van De Grote Transitie, is een manifeste voor een duurzame en solidaire economie. Denk aan: Bestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen. 100% duurzame energie. Schone productieprocessen die slim en zuinig omgaan met schaarse grondstoffen. Een lokale democratie waarbij mensen weer centraal staan. We hebben alles in huis om dit te verwezenlijken: de juiste kennis en technologieën, het geld, de instrumenten en de organisatiekracht. Wat houdt ons dan nog tegen?

 

Hier de video uitleg via Jan Terlouw

28-10-2016 publiceerde zij een interview met Michel Bauwens, oprichter van de Foundation for Peer-to-Peer Alternatives. Onderwerp: Wat is de sleutel tot een circulaire, regionale economie?

Onze huidige economie is gebaseerd op consumentisme en kunstmatige schaarste. Bedrijven vragen zich af hoe ze geld kunnen blijven verdienen, en dus draaien ze hun ontwerpen en fabrieken op slot. Wil je bijdragen aan een schone economie? Nu moet je, volgens Michel Bauwens, ‘toestemming vragen’: mag ik bij u komen werken, mag ik uw product kopen. Ook de nieuwe bedrijven zoals Facebook, Uber en AirBnB dragen bij aan dit gesloten model. Sterker nog: waar het oude systeem nog waarde verschafte in de vorm van loonarbeid, blijven onze bijdragen in deze nieuwe economie onbetaald. Dat is, gezien de mogelijkheden van de IT, de wereld op zijn kop.