NLontwikkeld, de filosofie van Cor

DSCN3389

(korte versie) De filosofie van NLonwikkeld.nl is 100% mijn filosofie. Ik Cor van der Kaaij (1961) geïnspireerd, Bedrijfsleider Werkleider Samenwerker Begeleider Meedenker Ontwikkelaar en Procesbegeleider. Woonachtig nu, als geboren en getogen Westlander, in het mooie Friese dorp Warns.

Ik loop al jaren mee op deze planeet en heb veel zien veranderen. Jarenlang was welvaart het thema in Nederland, maar hoe is het nu met ons Welzijn vraag ik mij af. Kijken vanuit het nu maar zeker ook leren van het verleden is één van mijn uitgangspunten hier. Ik deel zinnige teksten die ik tegenkom op mijn persoonlijke ontwikkelingsreis, heb zeker niet DE waarheid in pacht. Ik leer iedere dag en schrijf daar met enige regelmaat over, deel het hier en zet daar mijn naam onder.

NLontwikkeld heeft als basis gedachte: Wij burgers van Nederland. Wij zijn allemaal gelijk maar wel verschillend als mens.

Wij kunnen en mogen Nederland vorm geven, helpen ontwikkelen. Laten we dat dan ook doen door meer betrokken te zijn bij de samenleving, en duidelijk te laten weten waar wij voor staan. Van Nederland weer een beschaafde sociale samenleving maken, waar de burger en niet het geld, de bepalende factor is.

NLontwikkeld gaat niet klagen dat alles verkeerd gaat, dat doen er al veel te veel. Wij willen mensen inspireren zodat ze gaan zoeken om iets te kunnen bijdragen aan Nederland. Begrijpen ze dit dan gaan ze anders denken, praten en stemmen. De politiek zal uiteindelijk wel moeten volgen, zij scoren graag bij de kiezer.

Vroeger kwamen veel gedachten en plannen via de overheid, de oude structuur. De Nederlanders allemaal samen, ook wel de onderheid genoemd, gebruiken steeds meer social media om informatie te delen. NLontwikkeld is zo ontstaan, een hoofd vol gedachten en veel informatie via social media; burgers hebben een stem.

Het mooie van internet is dat je veel verschillende thema’s kunt behandelen. Via dit informatiekanaal laten wij de samenleving op democratische grondslag een nieuwe structuur ontwikkelen.

Bij NLontwikkeld is het sociaal-economische aspect vaak het vertrekpunt. Zo zijn er nog meer mensen die vanuit hun werk/hobby of inzicht een blogsite onderhouden. Zeker een verrijking voor Nederland, en de gehele wereld.

De grote mediabedrijven hebben vaak een financieel belang bij de keuze van het te delen nieuws. Zij moeten vaak helemaal of gedeeltelijk leven van reclame-inkomsten, dus wat deel je dan met je publiek. Online is er heel veel te vinden: van zinnig tot ziekelijk triest.

NLontwikkeld denkt vanuit de sociale-economie, volgens sommigen is dat een beetje eng. Alles in onze economie heeft uiteindelijk met geld te maken en hoe we dit verdelen, dus zeker niet eng. Hoe gaan wij de samenleving organiseren waar jij en je (klein)kinderen graag willen leven?

Op de site kun je onder Inhoud per thema alle bijdragen vinden. Denk hierbij aan thema’s als belasting op werk, bijna failliete banken, slaapverwekkende verkiezingsreclame, flexwerk of een vaste baan en het verouderde belastingstelsel. Hoe voelen de 17 miljoen mensen zich hier, wat is gezond voedsel, nieuwe democratie door DigiD gebruik. Regelmatig komen er nieuwe bijdragen via de site, dus blijf langskomen.

Het gaat bij NLontwikkeld altijd over mensen en het land waar wij samen in leven. Reken op korte termijn niet op de politiek, zij polderen en praten veel, maar inspireren en besluiten veel te weinig. In 2016 zijn er verschrikkelijk veel manieren om het beter te gaan doen. Wij willen mensen informeren en inspireren over nieuwe vormen van samen leven, doe en deel jij mee?

Sinds mei 2018 gelukkig aan het werk. Als meewerkend voorman groen gedetacheerd door Caparis Drachten  Mensen met een afstand of beperking tot de arbeidsmarkt begeleiden bij de Gemeente Opsterland. Iedereen kan meedoen in de samenleving, maar niet iedereen is geschikt om in een Angelsaksisch verdienmodel mee te draaien. Bij Caparis en in de gemeente Opsterland begrijpen ze dat gelukkig, en maken ze andere keuzes

 

 

 

 

 

 NLontwikkeld de filosofie

(Uitgebreide versie) De filosofie van NLontwikkeld.nl is 100% mijn filosofie. Ik Cor van der Kaaij  (1961), betrokken Burger en gemotiveerd Bedrijfsleider, Werkleider, Samenwerker, Begeleider, Meedenker, Ontwikkelaar en Procesbegeleider. Woonachtig nu, als geboren en getogen Westlander, in het mooie Friese dorp Warns. Ik loop al vele jaren mee op deze planeet en zie heel veel veranderen. Gelukkig maar wie zou nu nog in 1916 willen leven, ik niet vooruitgang heeft veel voordelen.

Hoe leven en werken wij hier allemaal zo samen in snel veranderd Nederland. Door de komst van de computer en steeds intelligentere software gaat de verandering heel snel. Ontwikkelingen wil ik niet tegenhouden natuurlijk, maar is de huidige vorm van nieuw ook altijd beter. Jarenlang was welvaart het thema in Nederland, maar hoe is het nu met ons Welzijn vraag ik mij af. Gaat economie over geld of hoe wij met elkaar omgaan in NL en bij jouw thuis.

NLonwikkeld.nl gaat heel erg over WIJ, al de NL Burgers, samen met elkaar een land ontwikkelen. Iedereen heeft nu al, of op termijn, te maken met de hier besproken thema’s. Door je daar bewust van te zijn, of worden, ga je anders kijken naar en reageren op de samenleving. Ikke ikke meer meer en dat de sterkste maar mag winnen leek zo leuk volgens velen. Wat is dan de echte winst voor al de NL Burgers. Kijken vanuit het nu maar zeker ook leren van het verleden is één van mijn uitgangspunten hier.

Het internet en de social media hebben ieder mens een stem gegeven. Vroeger kwamen de ontwikkelingen van de Overheid, die kunnen het met al dat polderen in de overlegcultuur niet meer bijhouden. De Burger ook wel de Onderheid genoemd gaat steeds meer meedenken, informeren, delen en aansturen. De Overheid zal daarop moeten gaan anticiperen, niet zoals nu blijven hangen in traditie en cultuur uit het verleden. Ik deel zinnige teksten die ik tegenkom op mijn persoonlijke ontwikkelingsreis, heb zeker niet DE waarheid in pacht. Ik leer iedere dag en schrijf daar met enige regelmaat over deel het hier en zet daar mijn naam en datum onder,                                                       zoals hier Cor van der Kaaij 2016-08-30

NL Ontwikkeld

De wereld verandert in hoog tempo. Velen van ons weten nog hoe het was zonder internet en mobiele telefoons. Facebook, You-Tube en Twitter zijn begin deze eeuw pas ontwikkeld, de techniek ontwikkelt zich heel snel. Hoe zit dat met de 17 miljoen Nederlanders, de bedrijven, onze wetgevende macht, politiek en de Nederlandse sociaal economie. Hier zit het grote probleem door de ontwikkelingen zijn de financieel economische mogelijkheden sterk uitgebreid.

Wij moeten ons allemaal eens de vraag stellen of we dit sociaal economisch ook zo’n grote stap vooruit vinden voor de totale bevolking van Nederland. Persoonlijke en bedrijfseconomische welvaart was voor velen tot enige jaren gelden het uitgangspunt. Die welvaart blijkt voor lang niet iedereen tot een goed welzijn te zijn door ontwikkeld. Wij moeten de algehele welvaart vervangen door welzijn voor iedereen, want dat wil jij toch ook voor jouw omgeving. Daar moeten wij in Nederland met elkaar over in gesprek.

Van toen naar nu

Een winstgevend bedrijf in de jaren 70/80 deed het samen met de medewerkers goed. Dus was er de mogelijkheid om te groeien, of elders in Nederland, een nieuw bedrijf te starten of er in deel te nemen. Dit was heel mooi, er werd nieuwe werkgelegenheid gecreëerd iedereen was blij. Toen kwam de computer en de steeds beter werkende software. Nu kan een winstgevend bedrijf in Nederland ook besluiten om de winst te elders investeren. In een bedrijf of fonds in bijvoorbeeld Zuidoost-Azie, door de komst van de computer is dit binnen een minuut geregeld.

Deze volledig legale actie zorgt er voor dat het geld, de winst, wat door het bedrijf samen met de medewerkers is verdiend wegvloeit uit de Nederlandse economie. Dit is sinds de jaren 80/90 heel vaak gebeurd waardoor de economie van de Nederlandse burgers is verarmd. Dit kan heel lang goed gaan zolang er maar genoeg groei overblijft, komt er een kink in de kabel dan gaat het heel snel berg afwaarts. Sinds 2008 ervaren wij dat dit is gebeurd, sommige noemen dit crisis.

Heden 2016

Moeten we nu tegen investeringen in het buitenland zijn, nee natuurlijk niet de vraag is alleen hoe gaan wij hier als burgers maar ook politiek en bedrijven sociaal/economisch mee om. Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het bedrijfsleven volledig legaal gebruikt maakt van de ontstane mogelijkheden. Vraagje alleen of de gemiddelde burger hier iets van weet en hoe de politiek hier mee omgaat. De Nederlander is hier vermoedelijk niet echt mee bezig en dat is begrijpelijk. Tot de jaren 70/80 verliep dit altijd gewoon goed.

Het is duidelijk dat er in de Nederlandse politiek hier zeker mensen van op de hoogte zijn. Hoe zij denken over deze ontwikkelingen is niet helemaal duidelijk. We kunnen per politieke partij natuurlijk wel een beetje inschatten hoe de gedachten hier over zullen zijn. Kunnen wij ons voorstellen dat de Nederlandse politiek blij is met het harde gegeven dat Nederland verarmt door deze volledig legale geldtransacties. Nee velen die even nadenken zullen begrijpen dat veel politici dit niet prettig vinden. Zij zijn ook burgers van Nederland die gewoon belasting moeten betalen.

De praktijk van vandaag

Komt wel de gedachte langs waarom hoor je deze volksvertegenwoordigers hier niet over. Verarming van Nederland is een gebrek aan welvaart, welzijn en als gevolg daarvan duidelijke sociale onrust onder de burgers. Dit maakt voor de volksvertegenwoordigers het functioneren alleen maar moeilijker. De noodzakelijke maatregelen denk aan belasting verhoging en afbraak sociale zekerheid maakt hen niet populair. Zij moeten iedere dag beslissen over onderwijs, infrastructuur, werkgelegenheid, gezondheidszorg, sociale voorzieningen enz. Als het geld op raakt kunnen ze niet meer prettig uitdelen en helpen ontwikkelen. Voor veel politici zijn dit hele moeilijke thema’s om duidelijk en helder uit te leggen.

Politiek doet steeds meer aan korte termijn hype want dat scoort gewoon erg goed in de media en bij de burger. Scoren om te stijgen bij de volgende peiling van Maurice de Hond. Een lange termijnvisie is moeilijk en niet zo verschrikkelijk interessant helaas. Het 2e kamer lid weet niet eens zeker of hij/zij over 4 jaar nog wel volksvertegenwoordiger is. Hier zit een heel groot probleem want ieder goed functionerend bedrijf moet voor zijn ontwikkeling en toekomst een lange termijn visie hebben, wij als privé personen eigenlijk ook.

Lange termijn visie is dus niet belangrijk in de 2e kamer, goede tussentijdse peilingen wel. Ze geven rust in de partij zo kunnen ze weer doorontwikkelen en hopen op nog betere volgende peilingen. Natuurlijk is een mooie verkiezingsuitslag het uiteindelijke doel, werk en invloed voor 4 jaar. We moeten niet vergeten dat velen in Nederland hun informatie tegenwoordig bijna alleen maar via de tv binnenkrijgen. De media met de beeldcultuur is een heel erg belangrijk onderdeel van de politieke communicatie naar de burger. Vergelijk het maar met de commerciële RTL/SBS veel kijkers is een mooie reclame omzet. Nog meer kijkers is nog meer omzet, in de politiek dus meer stemmen.

Herkenbaar of niet

Hoe vreemd, of eigenlijk helemaal niet, is het dan dat de politiek ook steeds meer commercieel gaat denken. Korte termijn scoren en je zo profileren. Misschien moeten we ons eens de vraag stellen willen wij als burger een dergelijke consument zijn. Moeten wij ons niet eens anders gaan opstellen. Willen wij openstaan om ons jaarrond gewoon de hapklare, politieke, reclame soundbytes te laten aanpraten. Bij RTL/SBS weten ze dat als de kijker weg zapt, niet geïnteresseerd is ze het anders moeten doen. Wij als burgers moeten dus van de politiek andere dingen gaan vragen. Misschien niet als een stemmende consument direct weglopen als ze niet direct 100% leveren wat wij graag willen.

NL Ontwikkeld

Wij burgers van Nederland hebben veel meer invloed dan we denken. Eens in de 4 jaar een hokje rood kleuren is daar maar een heel klein onderdeel van. Eigenlijk erg ouderwets op de huidige manier in deze www tijd. Het internet heeft zijn nut al bewezen als informatievoorziening op sociaal economisch gebied.  www.onsgeld.nu heeft in 2015/2016 al 40.000 handtekeningen kunnen verzamelen. Het thema was de geldcreatie van de banken, via social media verliep dit vlot. De 2ekamer moet dit thema bij 40.000 handtekeningen in behandeling nemen, dat gaat nu gebeuren.

De voorstanders van basisinkomen2018.nl hebben ook de benodigde handtekeningen verzameld en volgen dezelfde route. Zo zullen er nog veel initiatieven volgen waar de volksvertegenwoordigers zich over zullen moeten uitspreken. Zij kunnen zo hun duidelijke mening geven over een thema. Uiteindelijk zullen zij ook wetgeving daar voor moeten maken of de huidige aanpassen. Niet duidelijk is of dat altijd volledig overeenkomt met de wens van de indieners van de handtekeningen. Is dat niet het geval dan kan er weer een nieuwe actie volgen. Jij kunt de keuze maken of en hoe je wilt meedoen in Nederland, denk er eens over na. Voor vragen en opmerkingen de contactpagina en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Bij iedere nieuwe bijdrage krijg je een mail met directe link in je mailbox.

Wees je bewust dat jij al de informatie  die je hier kunt vinden kan delen in jouw omgeving. Spreek hier over en deel het in je netwerk en social media. Jij kunt jouw omgeving helpen ontwikkelen ze informeren en laten nadenken over thema’s die ze niet iedere dag via de radio/tv/krant meekrijgen. Deze teksten mag je delen natuurlijk zet nlontwikkeld.nl wel bij Cor van der Kaaij 2016-08-31