Categorieën
NLontwikkeld Home

Kennismaken met Cor van der Kaaij

Kennismaken met: Cor van der Kaaij
Sociale onderneming Cor van der Kaaij

De filosofie van NLonwikkeld.nl is 100% mijn filosofie. Ik Cor van der Kaaij (1961) geïnspireerd, Bedrijfsleider Werkleider Samenwerker Begeleider Meedenker Ontwikkelaar en Procesbegeleider. Woonachtig, als geboren en getogen Westlander, in het mooie Friese dorp Beetsterzwaag.

Ik loop al jaren mee op deze planeet en heb veel zien veranderen. Jarenlang was welvaart het thema in Nederland, maar hoe is het nu met ons Welzijn en Welbevinden vraag ik mij af. Kijken vanuit het nu maar zeker ook leren van het verleden is één van mijn uitgangspunten hier.

NLontwikkeld

NLontwikkeld heeft als basis gedachte: Wij samen als burgers van Nederland. Wij zijn allemaal gelijk maar wel verschillend als mens. Leven en werken wij van uit de meer groei is beter gedachte, of gaan we voor meer Bloei van NL burgers en bedrijven. Ik weet het wel.

Wij kunnen en mogen Nederland vorm geven, helpen ontwikkelen. Laten we dat dan ook doen door meer betrokken te zijn bij de samen leving, en duidelijk te laten weten waar wij voor staan. Van Nederland een beschaafde sociale samen leving maken, waar de burger en niet het geld, de bepalende factor is.

Het gaat bij NLontwikkeld altijd over mensen en het land waar wij samen in leven. Reken op korte termijn niet op de politiek, zij polderen en praten veel, maar inspireren en besluiten veel te weinig. In 2020 zijn er verschrikkelijk veel manieren om het beter te gaan doen. Ik wil mensen informeren en inspireren over nieuwe vormen van samen leven.

Bij NLontwikkeld is het sociaaleconomische aspect vaak het vertrekpunt. Volgens sommigen is dat een beetje eng. Alles in onze economie heeft uiteindelijk met geld te maken en hoe we dit verdelen, dus zeker niet eng. Zo zijn er nog meer mensen die vanuit hun werk/hobby of inzicht een blogsite onderhouden. Zeker een verrijking voor Nederland, en de gehele wereld. Hoe gaan wij de samen leving organiseren waar jij en je (klein)kinderen graag willen leven?

Het verleden

NLontwikkeld gaat niet klagen dat alles verkeerd gaat, dat doen er al veel te veel. NLontwikkeld wil mensen inspireren zodat ze gaan zoeken om iets te kunnen bijdragen aan Nederland. Begrijpen ze dit dan gaan ze anders denken, praten en stemmen. De politiek zal uiteindelijk wel moeten volgen, bottom up, zij scoren heel erg graag bij de kiezer.

Vroeger kwamen veel gedachten en plannen via de overheid, de oude structuur. De Nederlanders allemaal samen, ook wel de onderheid genoemd, gebruiken steeds meer social media om informatie te delen. NLontwikkeld is zo ontstaan, een hoofd vol gedachten en veel informatie via social media; burgers hebben een stem.

Inhoud

Op de site kun je onder Inhoud per thema alle bijdragen vinden. Denk hierbij aan thema’s als belasting op werk, bijna failliete banken, slaapverwekkende verkiezingsreclame, flexwerk of een vaste baan en het verouderde belastingstelsel. Hoe voelen de 17 miljoen mensen zich hier, wat is gezond voedsel, nieuwe democratie door DigiD gebruik.

Het mooie van internet is dat je veel verschillende thema’s kunt behandelen. Via dit informatiekanaal wil NLontwikkeld de samen leving op democratische grondslag een nieuwe structuur laten ontwikkelen.

De grote mediabedrijven hebben een financieel belang bij de keuze van het te delen nieuws. Zij moeten helemaal of gedeeltelijk leven van reclame-inkomsten, dus wat deel je dan met je publiek. Online is er heel veel te vinden: van zinnig tot ziekelijk triest.

Privé

Na 10 jaar Sociale Werkvoorziening nu even Open for Work dus beschikbaar. Mensen met een afstand of beperking tot de arbeidsmarkt begeleiden, inspireren is een heerlijk uitdaging. Iedereen kan meedoen in de samen leving maar niet iedereen is even geschikt  Cor van der Kaaij LinkedIn

 

ENJOY and RELAX.                                                                              Cor van der Kaaij                                                                                    0615499425                                                                                            esvcvdk@gmail.com

 

Categorieën
De sociale onderneming NLontwikkeld Home sociale economie

De sociale onderneming en hun DNA

 

 

DNA

Dna van de sociale onderneming waar ondernemer(s) samen werken met een groep mede/samen-werkers. Zij zijn allemaal vanuit eigenaarschap zeer geïnspireerd, hebben natuurlijk een vast contract. Zij willen allemaal vanuit hun eigen taakomschrijving zorgen dat de organisatie en alle samenwerkers groeien, bloeien, ontwikkelen, geld verdienen en van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving. Gewoon samen met elkaar mooie/zinnige dingen maken of doen. Een positieve benadering voor alle onderdelen in het maakproces. De kleine ecologische voetafdruk is een natuurlijk uitgangspunt. Grondstof zien ze niet als goedkoop afval zoals in de Take-Make-Waste economie. De directie en management zijn samenwerkers met de werkvloer, niet top-down maar samenwerken

 

Nieuw

De sociale onderneming is zeker niet nieuw maar een reactie op de tijdsgeest. In de jaren 60-80 van de vorige eeuw

Categorieën
De sociale onderneming NLontwikkeld Home sociale economie

MaatschapWij alle NLBurgers samen

 

 

Waarom maatschapWij

Nederland kan door maatschapwij mooier en beter! Onderwijs moet aansluiten op de eisen van de tijd, zorg moet veel meer maatwerk worden, de economie moet bijdragen aan een betere wereld in plaats van de planeet te verwoesten en de kloven in onze samenleving moeten kleiner worden, niet groter.

Er ligt geen blauwdruk klaar en naar anderen wijzen helpt niet. We moeten het zelf doen, samen.

Categorieën
De Politiek NLontwikkeld Home

De Politieke Partij en het Buckler Drama

 

 

De Politieke Partij en het Buckler Drama

 

Heel lang geleden, in de zomer van 1988, werd er in Nederland een nieuw biertje op de markt gebracht. Naast de grote H dacht dit bedrijf een nieuwe doelgroep gevonden te hebben in Nederland. Bier met minder, later zonder, alcohol voor ieder die nog moet rijden of gewoon helder wil blijven. Helemaal niets mis mee, dit is de reden dat veel mensen gewoon water drinken of een sapje, alcohol is niet altijd gewenst.

Categorieën
De Politiek NLontwikkeld Home

Partijen, dat is zó jaren vijftig

 

ARIEJAN KORTEWEG Politiek redacteur voor de Volkskrant.Tekst van 15 maart 2014 via de Volkskrant, maar nog steeds actueel.

 

Ze zijn nog steeds onontbeerlijk voor wie een baan in de politiek of de ambtenarij ambieert, maar de legitimatie van partijen neemt sterk af. Moeten ze bij het grofvuil?

Partijen, dat is zó jaren vijftig

Wie dacht dat een democratie niet anders kan werken dan met debatten tussen lijsttrekkers, verkiezingsaffiches, rozen uitdelende kaderleden, partijen die steeds meer op elkaar gaan lijken, gekonkelefoes over kieslijsten en beloften die nooit helemaal worden nagekomen, die moet er Thorbecke nog maar eens op nalezen. Johan Rudolf Thorbecke (1798 – 1872), grondlegger van onze democratie en schrijver van onze Grondwet, moest niets van partijen hebben.