Links naar meedenkers

Er denken steeds meer mensen mee voor NL, meedenkers, hieronder enige links.

 • Hendrik Toets, De Blije Economie  De NL economie kan veel beter, eerlijker, duidelijker en simpeler georganiseerd worden. Minder regels. helder en prettiger voor iedereen.
 • Paul de Blot, Weblog, Hoogleraar Business Spiritualiteit Nyenrode Business Universiteit, weblog over de staat van de NL sociaal/economie en de wereld om ons heen.
 • De Correspondent, advertentievrij medium wil de wereld en het begrip ‘actualiteit’ herdefiniëren: niet om aandacht te trekken, maar om inzicht te bieden in hoe de wereld werkt.
 • Marcel Messing, site , studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap, spreker in binnen- en buitenland staat bekend om zijn synthese van oosterse en westerse wijsheid. Hij verbindt de diepere inzichten van de esoterie met wetenschap, religie, kunst en poëzie.
 • Peter Paul Doodorte, Verruim de horizon, weblog-site, Zelfstandig opererend als adviseur en (interim)manager op het (brede) terrein van organisatieadvies en -ontwikkeling, (conflict-)bemiddeling, (project-) ontwikkeling.en media.
 • Crowd Power, onlinemedia,  Gaat gezamenlijk met de kracht van ons oorspronkelijk potentieel als mens aan het werk. Als mensen zijn we met elkaar en onze oorsprong verbonden en dat aspect willen we activeren. Kijkers kunnen thema’s aandragen waarmee we gaan werken die een fundamentele bijdrage leveren aan het welzijn van ons bewustzijn.
 • Het Netwerk Politieke Innovatie NPI daagt politici uit om het voortouw te hernemen in het ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. Daarbij moet vooral gezocht worden naar synergie (ipv de kleinst gemene deler) en naar co-creatie met netwerken van burgers. Speerpunt is het streven naar eenvoud. Zie onze berichten over de 90 miljard die overbodige complexiteit Nederland kost.
 • Gertjan Kleinpaste, blog, is een bevlogen bourgondische levensgenieter die NL eerlijker en  mooier wil maken.
 • Next Level Democracy Je weet dat het anders moet in de politiek. De manier waarop het nu gaat is zover van hoe je het ooit voor je zag. Met echte volksvertegenwoordigers, die als dienend-leider steeds slechts de belangen van het volk voorop zetten.
 • Bernie Sanders Amerikaans democraat die door de partijtop volledig genegeerd werd ten koste van Hillary Clinton. Hij is verfrissend bezig een beweging om zich heen te creeren. Hier zond VPRO Tegenlicht een documantaire uit over nieuw elan in Amerika
 • G1000 is een een burgerinitiatief. Voor en door burgers. Achter de G1000 zitten verschillende initiatiefnemers. Allemaal burgers die vrijwillig een G1000 in hun gemeente organiseren.
 • Beweging X De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat er op alle niveaus hard gewerkt wordt om te komen tot sociale en economische rechtvaardigheid en een eerlijke en leefbare samenleving. Hierbij staan niet meer de belangen van individuen, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden voorop, maar is welzijn voor allen prioriteit!
 • CommTop Het communicatievakgebied heeft allerlei definities voor wat Communicatie is, maar versluiert vaak wat het echt is. De CommTop mensen willen de Ethiek als uitgangspunt.
 • MaatschapWIJ Is een inspiratieplatform om Nederland socialer en duurzamer te maken. We zetten change makers, actieve burgers, rebelse ambtenaren en betekenisvolle ondernemers in de spotlights
 • So/creatie is wat sommige ondernemers verbindt, ze denken na over hoe de wereld van morgen een beetje mooier kan zijn dan de wereld van vandaag.
 • Social Enterprise ondernemers met een maatschappelijke missie. Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
 • Follow the Money  journalistieke beweging met een glashelder doel: waarheidsvinding in dienst van de samenleving. We doen onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving.
 • David Van Reybrouck ( DWDD) stichter van de G1000, democratie is geen procedure, maar een proces. Het is ontzettend belangrijk dat er gezocht wordt naar nieuwe vormen van collectieve beraadslaging. Het lokale niveau is een mondiaal laboratorium voor de democratie van morgen.”

 • Hier komen meer namen van meedenkers, heb je aanvullingen info@nlontwikkeld.nl